Impressum

MEDIA VERTIGO d.o.o.
Marka Marojice 25
20 000 Dubrovnik
OIB: 47199357147

Tel. +385 91 1670510

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Splitu – stalna služba u Dubrovniku
MBS: 090026939
Račun u banci Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Broj računa: HR21 2340 0091 1104 9930 7
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Dragan Mišković, Jasmin Hadžić